FORGOT YOUR DETAILS?

Konu Başlıkları

 • Hipertansiyonda Kombine Tedaviler ve Üstünlükleri ?
 • Yaşlı Hastalarda Alfa Blokerler mi ACE İnhibitörleri mi ?
 • Yeni ACC / AHA Hipertansiyon Rehberi: Nefrolog için ne anlama geliyor?
 • Prediyaliz kronik böbrek hastalarında Anemi Yönetimi ve ESA'lar
 • Transplant hastalarında anti-viral tedavide yeni yaklaşımlar
 • Hangi hastalarda hangi ACE ve hangi ARB kullanılmalı
 • Bilinen Renal Hücreler : Nefron ve böbrek dokusunda yeni roller
 • Transplantasyonda İndiksüyona Genel Bakış
 • Diyabetik Böbrek Hastalığında Mitokondri ve böbreklerde homeostazisi korumak
 • Filtrasyon Bariyeri ve Kriyojenik Elektron Mikroskopik İnceleme :
 • Proteinüri Mekanizmalarında Yeni Görüşler
 • Membranöz Nefropatide Neler Değişti ?
 • Yeni Bilgiler Işığında MN tedavisi
 • Yeni Oral Antidiyabetikler ve Renal Koruma Mekanizmaları
 • Nefrokalsinoz : Patofizyolojiye Yeni Yaklaşım
 • Xenotransplantation da yeni gelişmeler
 • Toplumda artan kontrolsüz ve yaygın D vitamini kullanımı ve Taş Hastalığı
 • Polikistik Böbrek Hastalığı :Hastalığın İlerleme Riskini Değerlendirmek
 • Patofizyoloji ve Terapötiklerin Anlaşılmasında Son Gelişmeler
 • Donör Sayısını Optimize Etmek : Yüksek Böbrek Verici Profili Nasıl Sağlanabilir ?
 • Donor Spesifik Antikorlar ve Biyomarkerlarla Allogreftin İzlenmesi,
 • CNI Tedavisine Yeni Yaklaşım
 • “Medium Cut-Off Membran” Hemodiyalizörler
 • Yeni vasküler giriş yolu seçenekleri ve yeni nesil kateterler
 • Hemodiyaliz Hastalarında Ölüm Oranlarını Nasıl Düşürebiliriz ?
 • Damar Giriş Yolları : Sorunlar ve Çözümler
 • Vasküler Giriş için Girişimsel Radyoloji Deneyimi
 • ESA ve Demir uygulamalarında Yeni Profiller ve Komplikasyonlar
 • Diyalizat ve Klerens seçenekleri açısından Hasta izlemleri ve sorunlara yaklaşım
 • Diyaliz Hastasında Yaşam Kalitesini Nasıl Artırabiliriz : Az Bilinen Gerçekler
 • Hemodiyaliz Hastasında Pulmoner Problemlere Yaklaşım ve Çözümler
 • Olgularla Diyalizde Diyabetik Ayak ve Son Çözümler
 • Diyaliz Hastasında Kan Basıncını Nasıl Stabil Tutabiliriz : Hangi Antihipertansifler
  hangi Hastaya verilmeli ?
 • Diyaliz Hastalarında Vasküler Kalsifikasyon ve Mineral Metabolizması (Ca-P-Mg) :
  Yeni Araştırmalar ve Tedavide Değişimler
 • Peritoneal Diyalizin Kardiyoprotektif Etkileri
 • Periton Diyalizi Hastalarında Yeni Cihazlar ve Bağlantı Aparatları
 • Ülkemizde Peritoneal Diyalizini Hak Ettiği Yere Taşımak İçin Neler Yapılmalı?
 • Akut Böbrek Yetmezliğinde Periton Diyalizi
 • Allogreftin İzlenmesinde Protokol Biyopsilerinin Değeri
TOP